Mentis Media | 0514531891 | mail@mentismedia.nl

Home

Mentis Media is een toonaangevend, slagvaardig, vakkundig en creatief publiciteitsbureau.

De terreinen waarop Mentis Media actief is zijn:

Publiciteit
Bedrijfsuitgaven
Journalistiek
Public Relations
Reclame
Uitgeverij
Fotografie
Evenementen

Voorts is Mentis Media uitgever van het Fries Journaal.